Google+ Badge

Sep 21, 2013

Xét nghiệm phân

| | 0 comments
I.Mục đích:
Tìm trứng kí sinh trùng đường ruột
II. Phương pháp xét nghiệm phân
có nhiều phương pháp nhưng ở trường đh tây nguyên chỉ xét 2 phương pháp là trực tiếp và tập trung trứng willis
III. Kĩ thuật
Dụng cụ:
 Bệnh phẩm
 Kính hiển vi
 Que tre
 Lam kính
 La men
 Khay hạt đậu.v.v..
Hóa chất gồm
Nacl 0.9%
dd Lugol
Nước muối bảo hòa
F2AM lọ bảo quản phân
IV. Tiến hành
tiến hành được thực hiện theo quy trình. ở đây là video hướng dẫn làm 2 phương pháp trực tiếp và tập trung trứng willis


No comments:

Post a Comment

Trang web cung cấp tài liệu trường ĐH Tây Nguyên và của các nguồn khác
Copyright © 2013. Y Tây Nguyên, Chia sẻ tài liệu cho sinh viên y,ĐH Tây Nguyên, ytaynguyen, y tây nguyên - All Rights Reserved
Developed by Đoàn Đức
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Online